Upprop

2023-08-20

Upprop
Celiefondens Insamlingsstiftelse har till syfte och ändamål att samla in medel för att kunna dela ut ekonomiskt stöd till forskning inom mitokondriella sjukdomar samt sprida glädje till barn med mitokondriella sjukdomar i Sverige. Insamlingsstiftelsen ligger under länsstyrelsens tillsyn.

Mitokondriella sjukdomar är en grupp sjukdomar som alla beror på att mitokondrierna inte fungerar som de ska. Mitokondrierna finns inuti våra celler och fungerar som cellernas kraftverk. När de inte fungerar kan många olika symtom uppkomma, ibland bara från ett av kroppens organ men oftast från flera olika organ eller organsystem samtidigt. Den exakta siffran av drabbade av mitokondriella sjukdomar är inte känd.

Undertecknade stiftare beslutar härmed att bilda stiftelsen ”Celiefondens Insamlingsstiftelse” att såsom självständig stiftelse främja följande ändamål:

Stiftelsetyp
Insamlingsstiftelse

Stiftare
Emil Isaksson & Annelie Hultberg

Stiftelsens namn
Insamlingsstiftelsen namn är ”Celiefondens Insamlingsstiftelse”, kallad Celiefonden.

Stiftelsens ändamål
Celiefondens Insamlingsfond har till syfte att samla in medel för att hjälpa till att stödja forksning inom mitokondriella sjukdomar samt sprida glädje till barn med mitokondriella sjukdomar.

Stiftelsen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden. Stiftelsen bildas genom undertecknande av denna handling och genom ett upprop som tillkännages på hemsidan för Celiefondens Insamlingsstiftelse www.celiefonden.se.

Från detta upprop beräknas registreringsprocessen ta några månader innan Insamlingsstiftelsen får ett registreringsbevis med organisationsnummer. Insamlingsstiftelsen kommer sedan, så snart som möjligt efter att alla registreringshandlingar är klara, att ansöka om ett 90-konto hos Svensk Insamlingskontroll.

Ålstorp 2023-08-20

Emil Isaksson & Annelie Hutlberg
Stiftare

Organisationsnummer:
Bankgiro:
SWISH:

 

Celiefonden logga

© 2024 · Celiefonden